XML
Sprawozdanie finansowe 2019 r.
Informuję, że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, mają być publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania.  Dlatego w BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (bip.zopo.dukla.pl) w zakładce sprawozdania finansowe znajduje się linki do sprawozdania Szkoły Podstawowej w Równem zgodnie z  par. 34 ust.10 ozporządzenia.
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłAutor Dokumentu2020-05-08
Publikujący Administrator BIP - administrator 2020-05-08 12:00
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2020-05-08 12:02