XML
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Informuję, że zgodnie z par. 34 ust. 9 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla sfery budżetowej, sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania sporządzane przez jednostki obsługujące oraz łączne sprawozdanie finansowe państwowych jednostek budżetowych, jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki sporządzającej sprawozdania.  W związku z powyższym w BIP Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (bip.zopo.dukla.pl) w zakładce sprawozdania finansowe znajduje się link do sprawozdania Szkoły Podstawowej w Równem zgodnie z  par. 34 ust. 10 w/w rozporządzenia.
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłAutor Dokumentu2019-05-09
Publikujący Administrator BIP - administrator 2019-05-09 11:09
Modyfikacja Administrator BIP - administrator 2019-05-10 11:18
Dodano do archiwum Administrator BIP - administrator